Bläddrar: Optimera

Optimera erbjuder miljövänliga produktalternativ och levererar även klimatkalkyler tillsammans med offerter. Som första bygghandel har Optimera tagit in produkten Wood Tube, en innerväggsregel helt gjord av återvunnen papp och passar för icke bärande innerväggar.

SGDS Extra heter Saint-Gobains nya kundklubb som lanserades 10 januari 2022. Den omfattar koncernbolagen Bevego, Dahl, Optimera, Kakelspecialisten och Konradssons Kakel.