Bläddrar: Kesko Sverige

Kesko Sverige stärker sin position i Jämtland genom förvärvet av anrika bygghandeln Föllinge såg som främst riktar sig mot proffskunder. Företaget har cirka 15 medarbetare och omsatte 63 miljoner kronor under 2021.

Kesko Sverige förvärvar det anrika familjeföretaget Djurbergs Järnhandel i Söderköping som grundades 1871. Företaget omsätter 115 miljoner kronor per år och har cirka 30 anställda. Genom affären vill Kesko Sverige stärka sin position i Östergötland.

Stark tillväxt inom bygg och teknisk handel har gett Kesko Sverige ett historiskt bästa resultat under årets första kvartal. Koncernens totala resultat landade på 143,7 miljoner euro.

Kesko stärker sin marknadsposition i Göteborg. Nu har kedjan slutfört förvärvet av Kungälvs Trävaruaktiebolag med butiker i Kungälv, Älvängen, Högsbo och Sörred. Profileringen till K-Bygg sker i början av mars.

K-Byggs samtliga butiker i norra Sverige ska börja sälja systerbolaget Onninens va-sortiment. Samarbetet är ett led i moderbolaget Kesko Sveriges ambition att stärka erbjudandet inom vatten och avlopp (va) i Norrland.

2021 års rörelseresultat för Kesko Sverige som driver kedjorna K-Rauta, K-Bygg och Onninen landade på 309 miljoner kronor, vilket nästan är en fördubbling från 2020. Nu ska fler butiker etableras och marknadsandelarna öka.

Inom segmentet bygghandel fortsätter Kesko att växa. Den jämförbara försäljningen ökade totalt med 21,9 procent till 319,7 miljoner euro under 2021, rapporterar realtid.se.

Kesko Sverige ökar sin ambition att ta marknadsandelar på proffsmarknaden i storstadsregionerna genom sitt varumärke K-Bygg. Den 7 april 2021 öppnade byggvarukoncernen en ny modern K-Bygganläggning i Hisings Backa i Göteborg.