Författare: LGIT Support

Efterfrågan på svenskt trä ökar från landets möbel- och inredningsproducenter. I dag är majoriteten av det trä som inhemska företag använder för produktion importerad, något som är utmanande både utifrån ett logistiskt- och hållbarhetsperspektiv.

Läs mer

Samma funktion, samma kvalitet och samma pris som traditionell plast. Men med ett större fokus på cirkulära materialflöden. Det är syftet med Rises nya nationella center för hållbar plast.

Läs mer

Fair Play Bygg redovisar i sin summering av 2022 en nedgång i antalet tips om brottslighet i byggbranschen.

Arbetslivskriminalitet är ett stort problem i Sverige. Skatteverket beräknar att över 90 miljarder varje år betalas ut i svarta löner, och byggbranschen har pekats ut som ett problemområde.

Läs mer

Elbolaget Eon och fastighetsbolaget Byggvesta gör en gemensam satsning på förbränning av havreskal. Genom enkla anpassningar av förbränningsprocessen erhålls en högkvalitativ mikrosilika vilken kan ersätta vanlig cement och därmed ge ett lägre koldioxidavtryck vid betongproduktion. Samtidigt ger förbränningsprocessen varmvatten till fjärrvärmekunderna i området.

Läs mer

Småhustillverkaren Götenehus Group varslar 65 anställda efter att företaget drabbats av minskad efterfrågan på bostäder kopplat till inflation och stigande räntor.

I oktober 2022 och januari 2023 gick Götenehus Group ut med varsel om uppsägningar av totalt 50 medarbetare. Den varselomgång innebär att företaget gett besked om varsel av totalt 105 anställda på ett halvår.

Läs mer

Pergo Stayclean+ bygger på en teknik som gör att trägolvet står emot vätskor och fläckar genom att skydda golvets yta och kanter. Enligt företaget skyddar det inte bara smuts från att tränga in i fasningarna och i träets struktur, det gör också ytan vattentålig – även om vatten ligger kvar på golvet i upp till 72 timmar. Detta gör att man inte längre behöver tveka över att lägga trägolv i till exempel kök och andra utrymmen där det finns risk för spill.

Läs mer

Enligt fackförbundet Byggnads har upprepade fall konstaterats där anställda varken fått ut rätt lön eller semesterersättning. Arbetstagarna har därför inte heller fått den ob-ersättning eller de pensionsinbetalningar de har rätt till.

Läs mer