Bläddrar: Företagande och Ekonomi

Enligt Beijer Byggmaterials branschrapport kommer byggmaterialhandeln att ha det fortsatt tufft under större delen av 2024, med en generell nedgång i efterfrågan i byggsektorn samt en förväntad nedgång i antalet påbörjade bostäder enligt Boverkets senaste prognos.

Bolaget som driver Colorama-butiken i Avesta har satts i konkurs. Beskedet kom knappt två månader efter flytten till nyrenoverade lokaler. Konkursen omfattar även bolagets butik i Fagersta.

Ahlsell Sverige tar över samtliga aktier i Bilco Bilbatterier, kallat Batteribolaget, en specialiserad distributör av batterier, laddare, strömförsörjning med tillbehör. Företaget grundades 1961 och har tio anställda med en årlig omsättning på cirka 70 MSEK.

Bygghemma Groups stora sparprogram drabbar även Bygghemma. Utförsäljning pågår just nu i tre butiker. På Erikslund i Västerås blir konsekvensen att Bygghemma, Trademax och Chilli stänger sina butiker samtidigt.

Ahlsell Danmark ApS har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Bacher Work Wear A/S, en av Danmarks största fristående leverantörer av arbetskläder, profilkläder och uniformer.

Enligt Byggfaktas Byggstartsindikator var byggstarterna av nyproduktionsprojekt oförändrade mellan september och oktober. Bostadsbyggandet steg med 3,2 procent, medan övrigt byggande minskade med 1,3 procent.

Beijer Byggmaterial har öppnat ett nytt byggvaruhus i Kungälv på Barnebergsgatan 31 i Rollsbo industriområde.

Bergman & Beving har förvärvat 70 procent av aktierna i Ateco bestående av 2:a Tekniska Compagniet AB och dess helägda dotterbolag Viewtech AB.