Bläddrar: Företagande och Ekonomi

Den nya omprofilerade butiken, som är Bolists första i Oskarshamn, är på drygt 3 000 kvadratmeter och har ett komplett sortiment för både hemmafixare och proffs.

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen i byggmaterialhandeln mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 14,8 procent under första kvartalet 2024 jämfört med motsvarande kvartal 2023.

Ahlsell Norge AS har ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Alf I Larsen AS, i syfte att stärka Ahlsells position inom industrisegmentet i Norge. Alf I. Larsen har 44 anställda och omsättningen uppgick 2023 till 164 Mnok.

Dahls affärssystem för proffshantverkare inom vvs, kallad Flexibla Kontoret, har köpts upp av SoftOne. Det innebär att SoftOne tar över hanteringen av de vvs-installationsföretagskunder som idag använder Flexibla Kontoret.