Bläddrar: K-Bygg

Kesko Sverige förvärvar det anrika familjeföretaget Djurbergs Järnhandel i Söderköping som grundades 1871. Företaget omsätter 115 miljoner kronor per år och har cirka 30 anställda. Genom affären vill Kesko Sverige stärka sin position i Östergötland.

Kesko stärker sin marknadsposition i Göteborg. Nu har kedjan slutfört förvärvet av Kungälvs Trävaruaktiebolag med butiker i Kungälv, Älvängen, Högsbo och Sörred. Profileringen till K-Bygg sker i början av mars.

K-Byggs samtliga butiker i norra Sverige ska börja sälja systerbolaget Onninens va-sortiment. Samarbetet är ett led i moderbolaget Kesko Sveriges ambition att stärka erbjudandet inom vatten och avlopp (va) i Norrland.

2021 års rörelseresultat för Kesko Sverige som driver kedjorna K-Rauta, K-Bygg och Onninen landade på 309 miljoner kronor, vilket nästan är en fördubbling från 2020. Nu ska fler butiker etableras och marknadsandelarna öka.

Kesko Sverige ökar sin ambition att ta marknadsandelar på proffsmarknaden i storstadsregionerna genom sitt varumärke K-Bygg. Den 7 april 2021 öppnade byggvarukoncernen en ny modern K-Bygganläggning i Hisings Backa i Göteborg.