Bläddrar: Ulf Norgren

Många nekrologer och minnesord har skrivits i dagspress om Jan Fredells insatser i olika organisationer och föreningar samt grupperingar. Mina minnesord begränsar sig därför till hans insatser för byggvaruhandeln genom Fredells Trä.

Leden glesnar när de som varit med och byggt upp den byggmaterialkultur som fungerat väl under mångadecennier i vårt land lämnar jordelivet.

Halleluja och ”Tänd ett ljus och låt det brinna”! Tända många ljus av tacksamhet, anser jag. Är detta verkligen sant? Är detta resultatet av att folk börjat jobba hemma? Tänk om all denna energi lagts på arbetsplatserna under tidigare år, vilka resultat hade inte svenskt näringsliv nått tidigare.