Bläddrar: Ulf Norgren

Många nekrologer och minnesord har skrivits i dagspress om Jan Fredells insatser i olika organisationer och föreningar samt grupperingar. Mina minnesord begränsar sig därför till hans insatser för byggvaruhandeln genom Fredells Trä.

Allt seriöst som kan skrivas om de annorlunda händelser som skett under år 2020 är nog redan skrivet, såväl som…

Halleluja och ”Tänd ett ljus och låt det brinna”! Tända många ljus av tacksamhet, anser jag. Är detta verkligen sant? Är detta resultatet av att folk börjat jobba hemma? Tänk om all denna energi lagts på arbetsplatserna under tidigare år, vilka resultat hade inte svenskt näringsliv nått tidigare.